1 1
HOME SERVICES DOCUMENTS PRICE CLIENTS CONTACT
 
   
  АКТУЕЛНО
 
Во Службен Весник бр.132 од 18 Јули, 2016 објавен е Законот за изменување и дополнување на Законот за органско земјоделско производство.
Консолидирана верзија на Законот за органско ЗП е достапна на нашата веб страна
 
Од Октомври 2015год. Балкан Биосерт Скопје е овластен да врши контроли според Bio Suisse стандардот.
Со тоа Балкан Биосерт Скопје стана единствено сертификациско тело во Република Македонија, чии сертификати се признаени во Швајцарија.
 
- Почитувани,
Законот за органско производство, правилниците и листите кои од него произлегуваат, може да ги најдете на следниот линк: http://www.mzsv.gov.mk/?q=node/185
 
- На 13 февруари 2013 година Балкан Биосерт Скопје го доби признанието од Европската комисија, со кое се потврдува дека системот за контрола и сертификација на органско производство што го спроведуваме е еквивалентен на системот даден во Европската регулатива 834/2007, според која работат сертификациските тела од ЕУ. Со тоа Балкан Биосерт Скопје е ставен на листата на сертификациски тела од трети земји, кои се признаени од страна на ЕК и чиј сертификат е прифатен во сите земји членки на Унијата и пошироко.
Reg 125_2013 2nd list.pdf 

 

 

 

 

 
 

   
  SERVICES - BALKAN BIOCERT
 

1

 

Balkan Biocert Branch Office Skopje in cooperation with IMO - Switzerland offers certification according to the following organic regulations:

  • European Regulation (EC) No 834/2007 and 889/2008 on organic production and labeling of organic products
  • Macedonian Law on Organic Agriculture and the respective by-laws
  • USDA National Organic Program (NOP standard)
  • Japanese regulations for organic food production
  • Private labels for organic production

Balkan Biocert Branch Office Skopje offers control and certification of:

  • Plant production
  • Animal husbandry
  • Wild collection
  • Processing and Trade